ŠPORTNO DRUŠTVO REKREATIVČEK

O Športnem društvu Rekreativček

Zgodba Športnega društva Rekreativček sega v leto 2007, ko sva dva diplomanta Fakultete za šport združila moči in ustanovila društvo. Danes lahko s ponosom rečemo, da v našem društvu skozi celo leto nudimo kvalitetne športne vadbe pod strokovnim vodstvom naših vaditeljev.
Nudimo različne vadbe za odrasle (skupinska vadba na kolesih, REKREA-lady, kondicijska vadba, pilates, terapevtska vadba in joga) in otroke (šola plavanja, urice joge, vikend tečaji smučanja in poletne počitnice) Naše telo je ustvarjeno za gibanje. Redna vadba ohranja naše zdravje, krepi kosti in mišice ter zmanjšuje stres, hkrati pa utrjuje našo samozavest. Pridruži se nam na kateri od naših vadbenih aktivnosti. Prepričani smo, da boste našli nekaj zase in se ob tem odlično zabavali.

Naši cilji

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki v svojem delu zasleduje naslednje cilje:

 • Skrbi za športno rekreativno dejavnost svojih članov,
 • izvaja zimovanja in letovanja za otroke in mladino,
 • izvaja programe plavanja za vse člane društva,
 • svetuje in usmerja člane pri njihovem športno rekreativnem udejstvovanju,
 • spremlja in reagira na aktualna športna in rekreativna dogajanja, predvsem na območju svojega delovanja,
 • seznanja otroke in mladino z vsemi športnimi panogam,;
 • pomaga pri realizaciji športnih in rekreativnih projektov,
 • sodeluje v javnem življenju občine, na katerem področju deluje.
vadba za ženske
Skupinska vadba na kolesih

Svoje cilje uresničujemo

 • Z oblikovanjem kratkoročnih in dolgoročnih načrtov dela društva in skrbjo za njihovo izvajanje,
 • z delom v komisijah in sekcijah,
 • s povezovanjem z drugimi športnimi organizacijami in s sodelovanjem na njihovih prireditvah,
 • s pospeševanjem množičnosti športne rekreacije in s tem, da skrbi za zdravje ljudi,
 • s spodbujanjm za množičnost in kvaliteto športno rekreativnega programa,
 • s spodbujanjem razvoja mladih v športu,
 • z organiziranjem športnih prireditev, predavanj, seminarjev in podobno,
 • z obveščanjem javnosti o delu društva,
 • preko organizacij in združenj s katerimi ima društvo skupne interese,
 • s spremljanjem razvoja športa in rekreacije,
 • s pobudami in obliko dela, ki omogoča drugim, vključevanje v aktivnost društva.
Scroll to Top