POGOJI SODELOVANJA IN POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV​

1.Če želite otroka odjaviti od športnega programa, morate to storiti najkasneje 48 ur pred pričetkom izvajanja programa. V nasprotnem primeru vam bomo primorani  zaračunati organizacijske stroške (30% cene programa).

2. V ŠD Rekreativček bomo s pedagoško-didaktičnim znanjem, usposobljenimi kadri in strokovno opremo poskrbeli za ustrezno izvajanje vadbe.

3. V primeru značajskih ali zdravstvenih posebnosti otroka, morajo starši o tem predhodno obvestiti ŠD Rekreativček.

4. Udeleženci so v vadbo vključeni na lastno odgovornost. ŠD Rekreativček ni odgovoren za škodne primere udeležencev na programu, saj se ti prostovoljno prijavijo na programe in s tem sprejmejo tveganje nastanka škodnega dogodka.

5. ŠD Rekreativček jamči, da bo osebne podatke otroka in njegovega zakonitega zastopnika uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami). Z udeležbo na programu udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik podaja soglasje, da lahko ŠD Rekreativček uporablja, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. ŠD Rekreativček uporablja in obdeluje osebne podatke udeležencev za potrebe izvedbe vadbe in obveščanja udeležencev vadbe ter pošiljanje informacijskih obvestil (sms obveščanje in obveščanje preko e-sporočil).

6. ŠD Rekreativček dovoljujem uporabo slikovnega gradiva mojega otroka v sredstvih javnega obveščanja.

7. Splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah na Facebooku najdete TUKAJ

8.Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti najdete TUKAJ

Logotip Športnega Društva Rekreativček

KONTAKTNI PODATKI

Scroll to Top